E-mail

vvs@vvssk.sk

Tel. kontakt

+421 38 768 2690

Adresa

Trenčianska cesta 5B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

VVS magazín

VVS magazín

Milí chovatelé a obchodní partneři, všichni čtenáři našeho časopisu. Na stránkách další- ho vydání časopisu VVS přinášíme pojednání ze života na farmách skotu, koní či spárkaté zvěře. V době poznamenané pandemií Covi- du a politickými nesváry po celém světě si tak můžete přečíst o obyčejném úspěchu chova- telů zvířat. Někde vybudovali nové moderní stáje, někde jen postupnými kroky dosahují lepších výsledků v hospodaření. V chovu spár- katé má zásadní význam budování slanisek. Opět začaly koňské závody s přítomností naší značky Premin a naše ZOO chytly po dlouhé době útlumu druhý dech. Chovatelské výsta- vy se většinou nekonaly; „tradiční“ výjimkou byl Prim Chomutice a veliké Brno, národní šampionáty zvířat. A do formy nám pomohlo dvoudenní sportovní soustředění chovatelů v Českém ráji. I o tomto si přečtete na strán- kách VVS Infa.

Milí přátelé, dnešní doba je plná vyhraněných postojů, nabídek jednoduchých řešení a mar- ketingových pozlátek. Važme si zdravého se- lského rozumu, abychom postupnými kroky dosahovali podnikatelských i osobních cílů. Přejme si, aby naše farmy byly ve formě.

 

Pozrieť tu

 

Jiří Burdych

 

Odporúčané články

VVS magazín

Milí chovatelé a obchodní partneři, všichni čtenáři našeho časopisu. Na stránkách další- ho..